اطلاعيه درخصوص اعلام تاريخ، نحوه ثبت نام و انتخاب رشته آزمون كارداني ویژه دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1401

 

به اطلاع متقاضيان ثبت نام و انتخاب رشته در آزمون كارداني ویژه نظام جديد دانشگاه فني و حرفهاي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي-غير انتفاعي در سال 1401 مي‌رساند كه ثبت‌نام و انتخابرشته از روز سه شنبه مورخ 1401/04/14 آغاز و تا روز سه شنبه مورخ 1401/04/21 ادامه خواهد یافت. بر اين اساس ضرورت دارد كه متقاضيان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق «دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته» و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام، به درگاه اطلاع رساني این سازمان به نشاني:  www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در سامانه اقدام کنند. با توجه به اينكه ثبت‌نام و انتخاب رشته همزمان در يك مرحله انجام مي‌شود، متقاضيان مي بايست با توجه به رشته محلهاي اعلام شده در «دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته» نسبت به انتخاب و درج رشته محل‌هاي مورد علاقه خود در «سامانه ثبت نام و انتخاب رشته» اقدام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته همزمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان قابل دسترس می‌باشد.

 

شرايط ثبت‌نام‌:

علاقه‌مندان به تحصيل در كارداني ویژه دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي مي‌بايست ضمن اطلاع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظيفه عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غيرايراني و توضيحات مربوط به سهميه، در صورتي كه داراي شرايط مذكور باشند، به عنوان متقاضی اين دوره منحصراً در يك رشته امتحاني و متناسب با رشته تحصيلي و کد رايانه اي ديپلم خود (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون) ثبت نام کنند.

لازم به توضيح است كه پذيرش در تعدادي از رشته هاي امتحاني مذكور بدون آزمون و براساس سوابق تحصيلي (معدل کل ديپلم) صورت خواهد پذيرفت.

همه متقاضيان، اعم از اينكه پذيرش در رشته امتحاني آنان با آزمون يا براساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) باشد، لازم است كه مطابق ضوابط دفترچه راهنما و توضيحات اين اطلاعيه در آزمون مذكور ثبت‌نام و انتخاب رشته نمايند. در صورت عدم ثبت‌نام در تاريخ مقرر، پذيرش متقاضي پس از پايان مهلت تعيين شده امكان‌پذير نخواهد بود.

برای ثبت‌نام‌ در این آزمون می بایست اقدام های زیر انجام گیرد:

1- دریافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته از درگاه اطلاع رسانی این سازمان و مطالعه آن.

2- مراجعه به سامانه جمع‌آوري اطلاعات و سوابق تحصيلي متقاضیان آزمون ورود به دانشگاه‌ها به نشاني: http://dipcode.medu.ir براي مشاهده اطلاعات و دريافت كد سوابق تحصيلي (منحصراً برای دارندگان ديپلم شاخه فني و حرفه اي يا کاردانش و يا شاخه نظري سالهای 1395 الي 1400) و درج کدسوابق تحصیلی درگاه اطلاع رساني این سازمان برای ثبت‌نام در آزمون.

3-  آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز جهت ثبت‌نام.

خريد کارت اعتباري ثبت نام به مبلغ 750.000 (هفتصد و پنجاه هزار ریال) از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطلاع‌رساني این سازمان.

یادآوری 1: چنانچه متقاضی علاقه مند به شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غير دولتي- غيرانتفاعي باشد، لازم است پس از اطمینان از پذیرش موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در رشته امتحانی مورد تقاضا، علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 200.000 (دویست هزار) ريال ديگر نيز براي دوره‌هاي مذكور به صورت اینترنتی اقدام نمايد.

یادآوری2: پرداخت هزینه خدمات ارسال پيام كوتاه به متقاضیان به مبلغ 12.000 (دوازده هزار) ريال .

4- ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور‌ به نشاني: www.sanjesh.org در زمان مقرر (1401/04/14 لغايت 1401/04/21).

دستورالعمل و نحوه تكميل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

به متقاضیان توصيه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پيش‌نويس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكميل نموده و سپس براساس فرم پيش نويس با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی این سازمان، اطلاعات لازم را براساس بندهاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. راهنماي جامع نحوه تكميل فرم در برنامه نرم افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و متقاضیان براي كسب اطلاع بيشتر مي‌توانند به اين راهنما مراجعه نمايند.

يادآوری 3: دانش آموزان سال آخر که موفق به دريافت مدرك ديپلم نشده‌اند، در اين مرحله، درج معدل براي آنها الزامي نمي‌باشد. اين گروه از متقاضیان مي‌بايست از روز سه ‌شنبه مورخ 1401/06/01 لغايت روز جمعه مورخ 1401/06/04 با مراجعه به قسمت ويرايش اطلاعات در درگاه اين سازمان نسبت به درج و يا ويرايش معدل ديپلم اقدام نمايند. هر گونه مغایرت و یا اعلام اشتباه اطلاعات فوق در صورتی که در ردیف قبولین قرار گرفته باشند منجر به لغو قبولی خواهد شد.

 

یادآوری 4: دانش‌آموزان و يا فارغ‌التحصيلان شاخه تحصيلي نظري نیز مجاز به ثبت‌نام در اين آزمون مي‌باشند. اين متقاضیان ضمن داشتن شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه‌ راهنماي ثبت‌نام، توجه داشته باشند كه فقط مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي كارداني ناپيوسته هستند و معدل آنها در مقايسه با متقاضیان شاخه تحصيلي فني و حرفه‌اي و كاردانش در رشته‌هايي كه پذيرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي صورت مي‌گيرد تراز خواهد شد. نحوه تراز معدل و عنوان رشته‌هاي كارداني ناپيوسته در دفترچه راهنما درج شده است.

ضمناً متقاضیان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نامی و انتخاب رشته دقت نمايند؛ چرا که، در صورت مشاهده هرگونه مغايرت در موارد قيد شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك متقاضی در صورت پذيرفته شدن در آزمون، مطابق مقررات و ضوابط رفتار خواهد شد.

یادآوری 5: چنانچه متقاضي در مرحله ثبت‌نام اقدام به ارائه اطلاعات غلط نمايد و يا در ارسال عكس خود مرتكب اشتباه شود (اعم از اينكه سهواً و يا عمداً باشد) به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.  

زمان برگزاری، توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:

براساس برنامه زماني پيش‌بيني شده آزمون كارداني ویژه دانشگاه فني و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي سال 1401 (براي آن دسته از مجموعه هاي ثبت نامي كه پذيرش آنها با آزمون است) در روز جمعه مورخ 1401/06/04 برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است از روز سه‌شنبه مورخ 1401/06/01 لغايت روز پنجشنبه مورخ 1401/06/03 با مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان نسبت به تهيه پرينت كارت و راهنماي شركت در آزمون اقدام نمايند. محل آزمون متقاضیان براساس استان و شهرستان حوزه امتحاني تعيين شده مندرج در بند 30 تقاضانامه تعيين مي‌گردد. لذا مقتضي است متقاضيان با مراجعه به دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته و درج كد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام نمايند.

زمان انتخاب كد رشته محل هاي انتخابي:

براساس برنامه زماني، همزمان با ثبت‌نام براي شركت در آزمون، متقاضیان مجموعه هاي ثبت نامي پذيرش با آزمون و پذيرش با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) لازم است كه با مراجعه به درگاه اطلاع رساني این سازمان و مطالعه شرايط و ضوابط هر يك از كدرشته هاي انتخابي، نسبت به انتخاب كد رشته محل هاي خود اقدام نمايند.

توصيه‌هاي‌ مهم‌:

1- مفاد دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

2- در انتخاب كد مجموعه ثبت نامي و همچنين شهرستان محل حوزه امتحاني خود (براي رشته پذيرش با آزمون) دقت لازم را بعمل آورید، چرا که پس از دريافت كد پيگيري 16 رقمي و پایان مهلت ‌ثبت‌نام، برای اصلاح موارد فوق با مشکل مواجه خواهید شد.

3- پس از تكميل تقاضانامه و دريافت كد پيگيري، يك نسخه پرينت از تقاضانامه تهيه و نزد خود نگهداري نمايید.

4- هرگونه‌ تغيير‌ در شرايط و ضوابط ثبت‌نام اين آزمون، به صورت اطلاعيه رسمي از طريق‌ درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و نشريه پيك‌‌سنجش‌ و در صورت لزوم ‌از طريق رسانه‌هاي گروهي ‌اعلام ‌خواهد شد.

نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

متقاضیان درصورت لزوم مي توانند سئوال يا سئوالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس https://request.sanjesh.org و یا در روزها و ساعات اداری با شماره تلفن 42163-021 در ميان بگذارند.

 

دریافت دفترچه راهنما

برگزاری همایش جمع بندی درس دین و زندگی در رشت / یکم تیرماه هزار و چهارصد و یک

مدرس: مدرس رسمی آموزشگاه علمی سرمدان رشت ، جناب آقای دکتر هادی آبانگاه

برای دیدن گزارش تصویری کلیک بفرمائید

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ تاریخ پیش ثبت‌نام مدارس شاهد برای سال تحصیلی 1401-1402 بدین شرح است:

پایه اول ابتدایی: 11 تا 28 خرداد 1401

پایه هفتم: 21 خرداد تا 10 تیر 1401

پایه دهم: 1 تیر تا 20 تیر 1401

زمان پیش ثبت‌نام دانش‌آموزان میان پایه مدارس شاهد که به صورت حضوری در مدارس انجام خواهد شد از اول تا دهم مرداد 1401 است.

خانواده‌ها می‌توانند با ورود به درگاه اینترنتی به نشانی https://pada.medu.ir/#/home نسبت به پیش ثبت‌نام فرزندان خود در پایه‌های اول ابتدایی، پایه هفتم و دهم، اقدام کنند.

پس از اتمام مهلت مقرر، دانش‌آموزانی که امتیاز لازم را کسب کرده‌ باشند با اطلاع‌رسانی که از طریق مدرسه صورت خواهد گرفت برای ارائه مدارک و تکمیل مراحل ثبت‌نام به مدرسه مراجعه خواهند کرد.

به گفته مسئولان اداره کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش؛ عده‌ای فرصت‌طلب در فضای مجازی از طریق سایت‌های متفرقه نسبت به ثبت نام دانش‌آموزان اقدام می‌کنند که وجاهت قانونی ندارد بنابراین اولیای دانش‌آموزان مراقب باشند.

ادامه مطلب...

اطلاعات تماس

آموزشگاه علمی پسران و دختران سرمـــدان رشت

آدرس: رشت ؛ بلوار شهید رجایی (رشـتیان) ؛ بین کوچه 27 و 29 ؛ نبش تاکسی تلفنی البرز ؛ پلاک 371 ؛ طبقه 2

تلفن: 33524952-013 / 09106698498 

واحد پسران: امیر محمود واحدی فر 09116504176

واحد دختران: زهرا پورمحسن 09116504175    

ایمیل: sarmadan1397@gmail.com

اینستاگرام و تلگرام: @Rasht_Sarmadan

سایت: www.sarmadan.ir